Determination of Nutritional Habits and Physical Activity Levels of Healthcare Professionals Nutrition and physical activity healthcare professionals

Main Article Content

Çetin Tan
Suriye Tan
Ramazan Erdoğan

Keywords

Nutrition, healthcare professionals, nutritional habit, physical activity

Abstract

In this study, it was aimed to examine the nutritional habits and physical activity levels of healthcare professionals. 131 (67 women, 64 men) volunteer healthcare professionals working in health institutions in Elazığ participated in the study. “Personal Information Form” was used to determine the demographic information of the participants, “Nutritional Habits and Nutrition Information Levels” developed by Yücel (2015) to determine the nutritional habits and knowledge levels, and the “International Physical Activity Survey” short form was determined to determine the physical activity levels. SPSS package program was used to analyze the data. In the study, p<0.05 was accepted as significant. According to the results of the research, 55% of healthcare professionals did not have any nutrition education, and 68.7% were not doing any sports. It was found that none of the participants had any chronic diseases. In our study, 53.4% ​​of the participants were having 3 main meals a day, 63.4% were not having breakfast regularly, 53.4% ​​were skipping meals during the day, and the most skipped meal was breakfast. Missing meal was mostly because not having time, and 41.2% of them were having one snack, 29% were consuming carbonated drinks between meals, 32.8% were drinking 2 liters of water daily. It was determined that 35.1% of participants were preferring meals less salty, 35.1% of them were eating fast. Emotional status was affecting eating less as 34.4% when they were sad, and 38.2% when they were happy. It was determined that the healthcare professionals participating in the study had low physical activity levels. Even if there were no statistically significant data between nutritional status, knowledge and demographic variables, there was a statistically significant difference between physical activity levels and their profession levels. As a result; it was stated that healthcare professionals do not have a regular healthy lifestyle and their physical activity levels were low. In this context, we believe that there is a need for educations that encourage regular physical activity and a healthy lifestyle for healthcare professionals.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 258 | PDF Downloads 89

References

1. Müftüoğlu S, Parlakyiğit A. Vardiyalı Çalışan İşçilerin Fiziksel Aktivite, Duygu durumu ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 2020; 5(1), 10-21.
2. Akyol Güner, T, Kıran S. Bir Termik Santral Çalışanlarında Vardiya Çalışması ve Gündüz Uykululuk Durumunun Değerlendirilmesi: Kesitsel Survey. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi/Journal of Health Sciences of Professions, 2017; 4(2), 119-124.
3. Murphey D, Mackintosh B, McCoy-Roth M. Early Childhood Policy Focus: Healthy Eating and Physical Activity. Child Trends: Early Childhood Highlights 2011; 2(3), 1-9.
4. Genç A, Tutkun E, Güven D, Acar H. Investigation of the endometrial thickness and estrogen level in athletes and sedentaries. Clin Exp Obstet Gynecol. 2019;46(1):123-126.
5. Bozkurt E, Erdoğan R. Sınıf Öğretmenlerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2019; 13 (19) , 75-94.
6. Genç A, Tutkun E, Acar H, Zorba E. Investigation of Relation Between Clostridium Colonization and Nutrient Consumption in Intestinal Flora in Athletes and Sedentary Men. Progr Nutr [Internet]. 2019Apr.4 ;22(2)
7. Akyol Güner T. Kronik Hastalık Yönetiminde Tele-Sağlık Uygulamaları. Diyabet, Obezite, Hipertansiyon ve Hemşirelik Forumu Dergisi. 2019; 11(2), 37-42.
8. Sakar E, Açkurt F. İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeyleri. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 2019; 1(1), 30-6.
9. Köse G, Çıplak ME. Does mindful eating have a relationship with gender, body mass index and health promoting lifestyle? Mindful eating BMI health. Progr Nutr [Internet]. 2020; 22(2).
10. Zemzemoğlu TEA, Erem S, Uludağ E, Uzun S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Food and Health 2019; 5(3), 185-196.
11. Tutkun E. An Examination of Nutritional Approaches and Stress Levels in Athletes: Nutritional approach and stress. Progr Nutr [Internet]. 2019;22(3).
12. Arslan M. Beslenme Alışkanlıkları Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Analizi: Marmara Üniversitesi ÖğretimÜyeleriÜzerine Bir Çalışma. Dicle Tıp Derg 2018; 45(1), 59-69.
13. Şanlıer N, Sormaz Ü, Güneş E. Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Aldıkları Mesleki Eğitimin Besin Tercihleri Ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019; 8(15), 248-265.
14. Bozkuş T, Türkmen M, Kul M, Özkan A, Öz Ü, Cengiz C. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi. International Journal of Sport Culture and Science 2013; 1(3), 49-65.
15. Bulut S. Sağlıkta Sosyal Bir Belirleyici; Fiziksel Aktivite. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology/Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji 2013; 70(4).
16. Yılmaz A. Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Sedanter Süre ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2019; 10(17), 1433-1453.
17. Grasdalsmoen M, Eriksen HR, Lønning KJ, Sivertsen B. Physical Exercise, Mental Health Problems, And Suicide Attempts İn University Students. BMC Psychiatry 2020; 20(1):175.
18. Yücel B. Sağlık Çalışanlarının Beslenme Alışkanları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015; Ankara.
19. Devran BS, Saka M. Lise Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2019; 1-10.
20. Cürcani M, Tan M, Özdelikara A. Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. TAF Preventive Med Bulletin 2010; 9(5).
21. Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8(2), 277-332.
22. Gürbüz P, Yetiş G. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 2018; 6 (2) , 54-63.
23. Akbulut T, Çinar V, Erdoğan R, Murathan F. Evaluation Of Nutrition And Health Condition Levels İn Students Who Studying At Faculty Of Sport Sciences. The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management, 2016; 2: 117-126.
24. Ndetan H, Calhoun K, Levin J. Characterization of Health Status and Modifiable Behavioral Risk Factors Among Workers in a Rural Teaching and Research Hospital: A Preliminary Analysis. Nur Primary Care 2019; 3 (6), 1-7. The University of Texas Health Science Center at Tyler, Texas, USA.
25. Tuncel F, Tuncel S, Yüksel H, Mavi V. Ankara Üniversitesi Kolejlerinde Çalışan Personelin Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2016; 14 (1) , 109-119.
26. Sharafi F, Lesani A, Javadi M. Sleep Quality of the College Students Based on Their Nutrition and Internet Usage: A Web-based Cross-sectional Study. Journal of Nutrition and Food Security 2020; 5(1), 47-56.
27. Bilgin NÇ, Ak B, Cerit B, Ertem M, Çıtak TG. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 2019; 4 (3) , 188-210.
28. Kahssay M, Mohamed L, Gebre A. Nutritional Status of School Going Adolescent Girls in Awash Town, Afar Region, Ethiopia. Journal of Environmental and Public Health, 2020.
29. Yanık A, Noğay NH. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Firat Tip Dergisi 2017;22(4), 167-176.
30. Yaşar Ö, Karadağ N, Özsezer KG. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 7(3), 81-86.
31. Vayısoğlu SK, Öncü E. Hemşirelik Öğrencilerinde Bireysel Çalışma Yönteminin Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışlarına Etkisi. Journal of Human Sciences 2018; 15(4), 2198-2214.
32. Matsumoto M, Ishige N, Sakamoto A, Saito A, Ikemoto S. Nutrition Knowledge Related To Breakfast Skipping Among Japanese Adults Aged 18–64 Years: A Cross-Sectional Study. Public health nutrition 2019; 22(6), 1029-1036.
33. Duran Ö, Sümer H. EbelikÖğrencilerinin Sağlıklı YaşamBiçimiDavranışları ve EtkileyenFaktörler. AnadoluHemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 17(1), 49-40.
34. Bundala N, Kinabo J, Jumbe T, Bonatti M, Rybak C, Sieber S. Gaps İn Knowledge And Practice On Dietary Consumption Among Rural Farming Households; A Call For Nutrition Education Training İn Tanzania. International journal of food sciences and nutrition, 2019; 1-11.
35. Söyler S, Çavmak D, Atalay E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Araştırma. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2019; 5 (3) , 257-270.
36. Gonzalez W, Bonvecchio Arenas A, García-Guerra A, Vilar-Compte M, Villa de la Vega A, Quezada L, Hernández A. An Iterative Process for Training Design and Implementation Increased Health Workers’ Knowledge for Taking Nutrition Behavior Change to Scale. The Journal of Nutrition 2019; 149(Supplement_1), 2323S-2331S.
37. Akbulut T, Aygören C. Sağlıkla İlişkili Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies - Social 2020; 15(1), 37-47.
38. Güler ZŞ, Güner Şİ.Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Van Tıp Dergisi 2017; 15(4), 445-451.
39. Külcü DP, Öz FB, Aktaş D. Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Sağlık ve ToplumDergisi 2019; 29(1), 72-78.
40. Erdoğan M, Certel Z, Güvenç A. Masa Başı Çalışanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi: Obezite ve Diğer Özelliklere Göre İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği). Spor Hekimliği Dergisi 2011; 46(3), 097-1070.
41. Korkmaz NH, Deniz, M. Yetişkinlerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy 2013; 8(3), 46-56.
42. Roskoden FC, Krüger J, Vogt LJ, Gärtner S, Hannich HJ, Steveling A, Aghdassi AA. Physical Activity, Energy Expenditure, Nutritional Habits, Quality Of Sleep And Stress Levels İn Shift-Working Health Care Personnel. PLoS One 2017; 12(1).
43. Kitiş Y, Gümüş Y. 20 Yaş Ve Üzeri Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Fiziksel Aktiviteye İlişkin İnançları Ve Davranış Aşamalarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4 (3) , 399-411.
44. İskender H, Dokumacıoğlu E, Kanbay Y, Kılıç N. Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Ve Depresyon Puan Düzeyleri İle İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. ACU Sağlık BilDerg 2018; 9(4), 414-423.
45. Gormley N, Melby V. Nursing Students' Attitudes Towards Obese People, Knowledge Of Obesity Risk, And Self-Disclosure Of Own Health Behaviours: An exploratory survey. Nurse education today2020; 84, 104232.
46. Saridi M, Filippopoulou T, Tzitzikos G, Sarafis P, Souliotis K, Karakatsani D. Correlating physical activity and quality of life of healthcare workers. BMC research notes 2019; 12(1), 208.
47. Demirtürk F, Günal A, Alparslan Ö. Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2017; 5(3), 169-178.
48. Jun SY, Kim J, Choi H, Kim JS, Lim SH, Sul B, Hong BY. Physical Activity of Workers in a Hospital. International journal of environmental research and public health 2019; 16(4), 532.
49. Korkmaz N, Demirkan N. Hastanede Çalışan Sağlık Personellerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sport Sciences 2017; 12 (4) , 52-62.
50. Peters GA, Wong ML, Sanchez LD. Pedometer-Measured Physical Activity Among Emergency Physicians During Shifts. The American journal of emergency medicine 2020; 38(1), 118-121.