University Students’ Approaches to Nutrition

Main Article Content

Hikmet Vurgun
Nebahat Eler

Keywords

Nutritional habits, sports, students

Abstract

The evaluation of nutritional habits is important for the development of healthy and quality life as well as for nutrition education for all individuals. In this study, we aimed to examine the relationship of the eating habits of the students of Manisa Celal Bayar University (MCBU) Sports Faculty and their gender, department at school, and status of being an active athlete. SPSS 20 software was used to analyze the data. In order to detect the difference between the nutritional habits of male and female students and the status of being a professional athlete, an independent t-test was used and to determine the relationship between nutritional habits and departments, one-way Anova test was used. Mean age, height, body weight, and body mass index (BMI) of the students were found to be 22.14 ± 2.22 years in girls, 23.89 ± 4.11 years in boys; 168.49 ± 7.38 cm in girls and 179.04 ± 12.56 cm in boys; 62.68 ± 11.85 kg in girls and 78.6 ± 10.64 kg in boys; 22.37 ± 3.63 (kg/m2) in girls and 24.67 ± 2.98 (kg/m2) in boys, respectively. Nutritional habits score (NHS) was found as 113.59 ± 27.96 in girls and 111.9 ± 19.31 in boys. There was no statistically significant relationship between gender and eating habits (p>0.05) and between male and female students' eating habits. In conclusion, it was found that there was no difference between the nutritional habits of the students of the Faculty of Sports Sciences of MCBU, when evaluated according to their gender, their department at school, and their status of being an active athlete. It was observed that students have neutral eating habits, that is, they practice healthy eating habits as much as unhealthy eating habits.

Abstract 699 | PDF Downloads 460

References

1. Baysal A. Beslenme. 2011; Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
2. Saygın M, Öngel K, Çalışkan S, Yağlı M, Has M, Gonca T ve Kurt, Y. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2011; 18(2): 43-47.
3. Ermiş E, Doğan E, Erilli AN ve Satıcı A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(1): 30-41.
4. Özyazıcıoğlu N, Çınar HG, Buran G ve Ayverdi D. Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2009; 12(2): 34-40.
5. Garibağaoğlu M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö ve Nişli K, Üç Farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirmes, Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal Of Health Sciences), 2006; 15(3):173-180.
6. Karaküçük S. Rekreasyon, 2008; Gazi Kitabevi, Ankara.
7. Alpar R, Ersoy G & Karagül A. Yüzücü beslenmesi el kitabı. 1994; MEB Yayınları, Ankara.
8. Wang MQ, Perko MA, Downey GS, & Yesalis CE. Changes in body size of elite high school football players, 1963–1989. Perceptual and Motor Skills, 1993; 76(2): 379–383
9. Purcell LK. Canadian Paediatric Society, & Paediatric Sports And Exercise Medicine
Section. Sport Nutrition For Young Athletes. Paediatrics & Child Health, 2013; 18(4): 200-202.
10. Hornstrom GR, Friesen CA, Ellery JE. & Pike K. (2011). Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food and Nutrition Sciences, 2011; 2(02): 109-119.
11. Sarıoğlu Ö, İmamoğlu O, Atan T, Türkmen M ve Akyol, P. (2012). Beden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 88-94.
12. Jessri M, Jessri M, RashidKhani B, & Zinn C. Evaluation of Iranian college athletes’ sport nutrition knowledge. International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 2010; 20(3): 257-263.
13. Spendlove JK, Heaney SE, Gifford JA, Prvan T, Denyer GS & O'Connor HT. Evaluation of general nutrition knowledge in elite Australian athletes. British Journal of Nutrition, 2012; 107(12): 1871-1880.
14. Köse G, Şam CT, Mızrak O, Acar H, Tutkun E. Nutrition and Dehydration: Players Should Learn How to Bring Them to Life: Nutrition and dehydration. Progr Nutr [Internet]. 2020May6 [cited 2020Oct.2];23(1).
15. Yarar H, Gökdemir K, Eroğlu H and Özdemir, G. Elit seviyedeki sporcuların beslenme bilgi ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2011; 13(3): 368-371.
16. Devlin BL & Belski R. Exploring general and sports nutrition and food knowledge in elite male Australian athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 2015; 25(3): 225-232.
17. Arslan SA, Daşkapan A, Biriz Çakır B. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Taf Preventive Medicine Bulletin, 2016; 15(3): 171-179.
18. Tutkun E. An Examination Of Nutritional Approaches And Stress Progress İn Nutrition 2019; DOI: 10.23751/Pn.V%Vi%İ.8409.
19. Mahmoud MH and Taha AS. The Association Between Eating Habits And Body Mass Index Among Nursing Students. IOSR Journal Of Nursing And Health Science. 2017; 6(3),14-26.
20. Gunes FE, Bekiroglu N, Imeryuz N and Agirbasli M. Relation between Eating Habits and a High Body Mass Index among Freshman Students: A Cross-Sectional Study, Journal of the American College of Nutrition, 2012; 31(3): 167-174.
21. Mazıcıoğlu M, Öztürk A. Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 2003;25(4): 172-178.
22. Özdoğan Y, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu MS. The Breakfast Habits of Female University Students. Pakistan Journal of Nutrition; 2010; 9 (9):882-886.
23. Cheung KPCH, Ip PLS, Lam ST and Bibby, HA. Study On Body Weight Perception And Weight Control Behaviors Among Adolescents İn Hong Kong. Hong Kong Med Journal. 2007; 13: 16-21.
24. Monir ZM, Khalifa AG, Hassaballa F, Tawfeek S, Abdelmonem M, Shady MA. and Mansour, M. Eating Behavior And Problems İn Egyptian Adolescents; Relation To Dietary Intake. Journal Of American Science. 2010; 6(12): 1145-1159.
25. Manippa V, Padulo C, van der Laan LN, Brancucci A. Gender differences in food choice: effects of superior temporal sulcus stimulation. Frontiers in Human Neuroscience 2017: 11, 597.
26. Malkoç N, Yaşar OM, Turgut M,Kerem K, Köse B, Atli A, Sunay H. Healthy nutrition attitudes of sports science students. Progress in Nutrition, 2020; 22 (1): 1-7.
27. Orak S, Akgün S and Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2006; 13(2): 5-11.
28. Onurlubaş E, Doğan HG and Demirkıran S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015; 32(3), 61-69.
29. Truswell S, Darlton HI. Food habits of adolescents, Nutrition Reviews, 1981; 39:2.
30. Gordon-Larsen P, Adair LS, Nelson MC, Popkin BM. Five year obesity incidence in the transition period between adolescence and adulthood: the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Am J Clin Nutr., 2004; 80:569–75.
31. Vançelik, S., Önal, S. G., Güraksın, A. ve Beyhun, E. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6(4):242-248.
32. Güleç M, Yabancı N, Göçgeldi E, Bakır B. Ankara’da İki Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları; Gülhane Tıp Dergisi, 2008; 50: 102-109.
33. Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran üniversitesi tıp fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni, 2007; 26(3):19-24.
34. Tuğut N, Bekar M. Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008; 11(3): 17-26.
35. Altıncı EE. Adölesan Müsabık Güreşçilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Sport Sciences (NWSASPS). 2017; 12(3): 37-51,
36. Göktaş Z. Aktif Milli Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Sıklıkla Kullandıkları Beslenme Destek Ürünlerinde Kontaminasyon ve Pozitif Doping Risk Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 2010. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
37. Zileli R, Cumhur Ö, Özkamçı H. Diker H. Üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ile obezite görülme sıklığı. Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, 2016: 549-62.
38. Yılmaz E and Özkan, S. ‘Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2007; 2(6): 87- 102 .
39. Özütürker S and Özer BK. Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve antropometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016; 9(2): 63-74.
40. Janout, V., Janoutova, G. Eating disorders risk groups in the Czech republic cross- sectional epidemiologic pilot study. Biomed Papers, 2004, 148(2): 189-93.
41. Koldaş K. Marmara Bölgesı̇nde Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulunda Öğrenı̇m Gören Beslenme Dersı̇ Almış Olan Öğrencı̇lerı̇n Beslenme Konusundakı̇ Bı̇lgı̇ Düzeylerı̇nı̇n İncelenmesı̇ Antrenörlük Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı Hareket Ve Antrenman Bı̇lı̇m Dalı Yüksek Lı̇sans Tez İstanbul-2017
42. Yaman M, Yabancı N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi .1.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi; 22-24 Mart 2006. Kongre Kitabı. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Oluşum Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006; 214-223.
43. Aydoğan Arslan S, Daşkapan A, Çakır B. Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016; 15(3):171-80.
44. Škėmienė L, Ustinavičienė R, Piešinė L and Radišauskas R. Peculiarities F Medical Students’ Nutrition”, Medicina (Kaunas), 2007; 43(2): 145-152.
45. Kartal M, Bucak KF, Balcı E. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Kültürleri Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2017, 4(4), 332-338.
46. Ayhan DE, Günaydın E, Gönlüaçık E, Arslan U, Çetinkaya F, Asımı H, Uncu Y. Uludağ üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012; 38 (2): 97-104.
47. Onyiriuka AN, Umoru DD and Ibeawuchi AN. Weight status and eating habits of adolescent Nigerian urban secondary school girls. In: South Af- rican Journal of Child Health, 2013; 7(3): 108–112.
48. Güleç M, Yabancı N, Göçgeldi E, Bakır B. Ankara’da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi, 2008; 50: 102-9.
49. Turan T, Ceylan SS, Çetinkaya B, Altundağ S. Meslek lisesi öğrencilerinin obezite sıklığının ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009; 8 (1): 5- 12.
50. Tarakçı Z, Selçuk Ş, Şahin K. and Coşkun, H. Üniversite öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2003;13(1), 15-21.
51. Aksoydan E, Çakır N. Adölesanların Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kitle Indekslerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 2011; 53: 264- 270.
52. Özdinç İY. Üniversite öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve tüketim noktası tercihlerini etkileyen faktörler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2004; 15(1): 71-79.
53. Sayılı M, Gözener B. Gaziosmanpaşa üniversitesi öğrencilerinin fast-food tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi, 2013,; 4(2): 11-28.
54. Faydaoğlu E, Energı̇n E, Sürücüoğlu MS. Ankara Ünı̇versı̇tesı̇ Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇nde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Saptanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013; 2(3): 299-311.
55. Işkın M. and Sarıışık M. Öğrencilerin besin tüketim alışkanlıkları üzerine bir
araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2017; 1(1): 33-42.
56. Haşıl-Korkmaz, N. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 23(2): 399-413.
57. Korkmaz NH. Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 23 (2): 399-413.
58. Kutlu, Z. Spor Bı̇lı̇mlerı̇nde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Beslenme Alışkanlıkları ve Bı̇lgı̇ Düzeylerı̇nı̇n İncelenmesı̇ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Burdur, 2020.
59. Hull MV, Jagim AR, Oliver JM, Greenwood M, Busteed DR. and Jones, MT. Gender differences and access to a sports dietitian influence dietary habits of collegiate athletes. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2016, 13(1): 38.
60. Coutinho LA, Porto CP and Pierucci AP. Critical evaluation of food intake and energy balance in young modern pentathlon athletes: a cross-sectional study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2016; 13(1): 15.