The Effect of Nutrition Course on The Level of Nutrition Knowledge

Main Article Content

Gürkan Yilmaz
Ramazan Şeker

Keywords

Studens, Nutrition knowledge, Nutrition course

Abstract

Study Objectives: It is a well-known fact that knowledge about athletes 'and coaches' nutrition is very important. There are several studies on the nutrition of athletes. In this study, in order to determine the athletes’ nutritional knowledge levels; it was conducted to determine the sports knowledge scores of the students, the future coaches of today's athletes, study in the Faculty of Sports Sciences. Methods: 394 students voluntarily participated in the study. "Sports Nutrition Knowledge Scale (SNKS)" was used to determine students' sports nutrition knowledge scores. Independent T test was used to compare the groups, and OneWay ANOVA test was used to determine the difference between the departments. Results: As a result of the analysis, the average knowledge score of the students who took the nutrition course was determined as 37.11% and the average knowledge score of the students who did not take the nutritional course was determined as 22.67%. It was determined that the difference between the nutritional knowledge average score of the students who took and did not take a nutritional course was in favor of the students taking a nutritional course. While the nutritional knowledge average scores of male students were 30.23, the average of nutritional knowledge of female was 29.50. No difference was found in the comparison of the nutritional knowledge score averages of male and female students. The average of nutritional knowledge scores among the departments in the Teaching Department was found to be 32.52 in the Coaching department and 27.01 in the Management Department. When the sub-dimensions were evaluated, there was a significant difference in factor3microbeosinologies, factor4sporting, factor5suplement, factor6alcohol dimensions. Conclusion: As a result, it was determined that the nutritional knowledge levels of the students who took both nutrition courses and those who did not take the nutritional courses were found to be poor, while the nutritional knowledge total scores of the students who took the nutritional courses were higher. For this reason, it is thought that it will be beneficial to increase the nutrition course duration and to add these courses to the standard education as a compulsory course in order to keep the nutritional knowledge levels of the students who can coach in the future.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 168 | PDF Downloads 56

References

1. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, 16. Baskı. Ankara. 2015.
2. Yarar H. Elit sporcularda beslenme destek ürünü kullanımı ve bilincinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2010.
3. Heather Hedrick Fink AEM. Practical applications in sports nutrition. United States of America: Jones & Bartlett Learning. 2015.
4. Cupisti A, D'alessandro C, Castrogıovanni S, et al. Nutrition knowledge and dietary composition in Italian adolescent female athletes and non-athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2002; 12: 207-19.
5. Trakman GL, Forsyth A, Devlin BL, et al. A Systematic Review of Athletes' and Coaches' Nutrition Knowledge and Reflections on the Quality of Current Nutrition Knowledge Measures. Nutrients 2016; 8(9).
6. Louise Burke GC. The Complete Guide to Food for Sports Performance: Peak Nutrition for Your Sport. 3rd ed January. 2010.
7. Heaney S, O'Connor H, Michael S, et al. Nutrition Knowledge in Athletes: A Systematic Review. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2011; 21: 248-61.
8. Fallah F, Pourabbas A, Delpisheh A, et al. Effects of nutrition education on levels of nutritional awareness of pregnant women in Western İran. Int J Endocrinol Metab 2013; 11(3): 175-178.
9. Sevindi T, Yılmaz G, İbiş S, et al. Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2007; 11(3): 77-90.
10. Merdol TK. Beslenme eğitimi ve danışmanlığı. Basım 2. Yayın No: 726. Reklam Kurdu Ajansı. Sağlık Bakanlığı. Ankara. 2012.
11. Derman O. Ergenlerde psikososyal gelişim. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi 2008; 63: 19-21.
12. Tambağ H, Turan Z. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi’nin etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012; 1: 46-55.
13. Oktay B, Gökçe A, Özer A. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumları, Beslenme Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi. 3.International 21. National Public Health Congress. 2017.
14. Saygın Ö, Göral K, Gelen E. Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(2): 177-196.
15. Trakman GL, Forsyth A, Hoye R, et al. Australian team sports athletes prefer dietitians, the internet and nutritionists for sports nutrition information. Nutr Diet 2019; 76(4): 428-437.
16. Trakman GL, Forsyth A, Hoye R, et al. The nutrition for sport knowledge questionnaire (NSKQ): development and validation using classical test theory and Rasch analysis. J Int Soc Sport Nutr 2017; 14: 1-11.
17. Çırak O, Çakıroğlu FP. Sporcu beslenme bilgisi ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Ankara Health Sciences) 2019; 8(1): 35-49.
18. Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2019; 13(3): 258-266.
19. Alması N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu, Bilgi Düzeyi ve Porsiyon Ölçüsü Algısının Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. 2015.
20. Vançelik S, Önal S, Güraksın A, et al. Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(4): 242-248.
21. Ata AE. Differences between nutritional knowledge and dietary habits of students in facülty of health sciences and other üniversity students. Master‘s Thesis. Institute of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics. Yeditepe University. İstanbul. 2019.
22. Coşkun AB. Üniversite öğrencilerinde beslenme bilgi düzeylerinin beslenme durumu ile yeme tutum ve davranışlarına etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi. Ankara. 2019.
23. Koldaş G. Marmara Bölgesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Beslenme Dersi Almış Olan Öğrencilerin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul Gelişim Üniversitesi. İstanbul. 2017.
24. Murathan F, Uğurlu FM, Bayrak E. Beslenme Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin (Besyo) Bölüm Bazında Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015; 21: 330-342.
25. Labban L. Nutritional Knowledge Assessment of Syrian University Students. J Sci Soc 2015; 42(2): 71-77.
26. Tütüncü İ, Karaismailoğlu E. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 6(3): 29-42.
27. El-Sabban F, Badr HE. Assessment of nutrition knowledge and related aspects among first-year Kuwait University students. Ecol Food Nutr 2011; 50: 181–195.
28. Erten M. Adıyaman ilinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının araştırılması. T.C. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, Ankara. 2006.
29. Barzegarı A, Ebrahımı M, Azızı M, et al. A Study of Nutrition Knowledge, Attitudes and Food Habits of College Students. World Appl Sci J 2011; 15(7): 1012-1017.
30. Süel E, Şahin I, Karakaya MA, et al. Elit seviyedeki basketbolcuların beslenme bilgi ve alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2006; 20(4): 271–275.
31. Özdoğan Y, Özçelik AÖ. (2011). Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. J Int Soc Sport Nutr 2011; 8(11): 1-7.
32. Şanlıer N, Adanur E, Uyar GÖ, et al. Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2017; 25(3): 941-956.
33. Mazıcıoğlu MM, Öztürk A. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi 2003; 25(4): 172-178.