Investigating BMI, fatphobia and dietary habits of individuals going to the gym

Main Article Content

Erdem Eroglu
Sultan Yavuz Eroglu https://orcid.org/0000-0001-5875-2836

Keywords

Sports, Body Mass İndex(BMI), Fat Phobia, Diet, Dietary Habits

Abstract

Study Objective: The purpose of this study was to investigate BMI, fatphobia, and dietary habits of individuals going to the gyms. Methods: Samples of this study consisted of individuals who go to the gyms in Siirt province. The sample size consisted of 514 individuals(190 female, 324 male) who participated voluntarily in the study. A survey method was used as a data collection method in the study. To determining the fatphobia levels of participants, a 14 item scale developed by Scheltema and Robinson (2001) was conducted. Questions from the survey prepared by Ceylan (2017) were used for determining demographic attributes and dietary habits of participants. In the comparison of continuous data between two independent groups t-test was used and one way ANOVA test was used for comparison of continuous data between independent groups which are more than two. Scheffe test was used as a post-hoc analysis for determining the differences after the test Anova. Pearson correlation analysis was conducted between the continuous variables of the study. Result: As a result of the study, there was no significant relationship between BMI and fatphobia. However, when the differentiation status of BMI and fatphobia values ​​according to their nutritional habits were observed, it was found that there was a significant difference in favor of those who exercise for weight loss (p <0.05).

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 116 | PDF Downloads 60

References

1. Çolakoğlu FF. 8 Haftalık Koş Yürü Egzersizinin Sedanter Orta Yaşlı Obez Bayanlarda Fizyolojik, Motorik ve Somatotip Değerleri Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi GaziEğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 23 (3): 275-90.
2. Sevimli D, Özoruç S. Düzenli Fiziksel Egzersize Bağlı Kadınların Vücut Kitle İndeksleri ve Sigara Kullanma Oranlarındaki Değişim. Smyrna Tıp Dergisi, 2018; (2): 15-21.
3. Attila S. Kronik ve Dejeneretif Hastalıklarda Beslenme. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2006; (8):18-27.
4. Yılmaz CY, Dinç ZF. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 8(1): 29-34.
5. Akyol B, Söğüt K, Konar N. Canpolat, B. Sedanter Görme Engelli Kadınlarda Kilo Fobi ile Egzersiz Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi. Spor Bilimleri Dergisi.2018; 3(3): 102-10.
6. Langdon J, Rukavina P, Greenleaf C. Predictors of obesity bias among exercise science students, Advances in Physiology Education. 2016; doi:10.1152/advan.00185., 40: 157–64
7. Bacon JG, Scheltema KE, Robinson BE. Fat phobia scale revisited: the short form, International Journal of Obesity. 2001; 25(2): 252-7.
8. Nazlıcan E. Adan İli Solaklı ve Karataş Merkez Sağlık Ocağı BölgesindeYaşayan 20-64 Yaş Arası Kadınlarda Obezite ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi. 2018; Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Adana.
9. Ulaş Kadıoğlu B, Uncu F, Nazik F, et al. İki Farklı Üniversitede Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kilofobi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Bilim Dergisi. 2015; 1(2): 77-86.
10. Koç MC, Saritaş N, Kirbaş ŞE, et al. Examining nutritional habits of soccer players at youth development teams. Ovidius University Annals, Series Physical Education Sport Science, Movement Health. 2016; 16 (2, Supplement): 576-84
11. Güney E, Özgen G, Saraç F, et al. Biyo elektrik impedans yöntemi ile obezite tanısında kullanılan diğer yöntemlerin karşılaştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 4(2) : 15 - 18
12. Yolsal N, Kıyan A, Özden Y. Beslenme durumunu değerlendirmede vücut kitle indeksinin kullanımı. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1998; 27(2): 43-8.
13. Süzek H, Arı Z, Uyanık BS. Muğla’dayaşayan 6-15 yaş okul çocuklarında kilo fazlalığı ve obezite prevalansı. Türk Biyokimya Dergisi. 2005; 30(4): 290-5.
14. Timurkaan SH, Timurkaan S, Özen G, et al. Spor ve Beslenme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 2011: s. 180.
15. Ceylan C. Spor Salonlarına Devam Eden Kadınlarda Beslenme alışkanlıklarının Belirlenmesi. 2017; Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Konya.
16. Harris MB, Sandoval WM, Cortese S. Introductory nutrition students' attitudes towards obesity: ethnic and gender differences International Journal of Consumer Studies. 1998; 22(4): 231-40.
17. Poon MY, Tarrant M. Obesity: attitudes of undergraduate student nurses and registered nurses. J ClinNurs. 2009; 18(16): 2355-65.
18. Chambliss HO, Finley CE, Blair SN. Attitudes toward obese individuals among exercise science students. Med Sci Sports Exerc. 2004; 36(3): 468-74.