Toi, Yukihiro, Yuichiro Kimura, Yutaka Domeki, Sachiko Kawana, Tomoiki Aiba, Hirotaka Ono, Mari Asou, Kyoji Tsurumi, Kana Suzuki, Hisashi Shimizu, Jun Sugisaka, Ryohei Saito, Keisuke Terayama, Yosuke Kawashima, Atsushi Nakamura, Shinsuke Yamanda, Yoshihiro Honda, and Shunichi Sugawara. “Association of Low Body Surface Area With Dose Reduction and/or Discontinuation of Nintedanib in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis: a Pilot Study: BSA and Nintedanib reduction/Discontinuation”. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease 36, no. 1 (March 11, 2019): 74–78. Accessed September 21, 2021. https://mattioli1885journals.com/index.php/sarcoidosis/article/view/7383.