The Effects of Dietary Inositol on Dimensional Obsessive Compulsive Scale Score

Main Article Content

Aysel Sahin Kaya
Yaprak Sarıteke
Hüseyin Murat Özkan

Keywords

Inositol, Obsessive Compulsive Disorder, Mediterranean Diet, Serotonin Receptor, Secondary messenger

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin obsesif ve kompulsif bozukluk puanları, beslenmelerindeki inositol düzeyleri ile Akdeniz beslenme uyumu arasındaki ilişkiyi açıklamak ve besinleri hastalık oluşumunda koruyucu bir yöntem olarak kullanmaktır.


Gereç ve Yöntemler: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 168 gönüllüye 13 sorudan oluşan 'beslenme alışkanlıkları formu', 14 sorudan oluşan 'Akdeniz diyeti uyum ölçeği', inositol açısından zengin gıdaları içeren 'besin tüketim sıklığı anketi' ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında 20 sorudan oluşan boyutsal Obsesif Kompulsif Bozukluk ölçeği.


Sonuçlar:Katılımcıların% 83,3'ü DOCS puanı 40'ın altında,% 16,7'si ise 40 ve üzeri puana sahipti. Günlük inositol alımı katılımcıların% 63.1'inde 1000 mg ve daha fazla iken% 36.9'unda 1000 mg'ın altındaydı. "Mikroplar ve kontaminasyon" ile ilgili endişeler, "zarar, yaralanma veya kötü şanstan sorumlu olma endişeleri", "simetri, eksiksizlik ve şeylerin" doğru "olması ihtiyacı" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. DOCS kategorileri ve günlük inositol alım miktarı (p <0.05). Günlük inositol miktarı 1000 mg'ın altında olduğunda DOCS skoru arttı ve günlük inositol miktarı 1000 mg'ın üzerinde olduğunda skor düştü; dolayısıyla negatif korelasyonluydu (p <0.05; r = - 0.203). Katılımcılardan 93.


Sonuç: Bireylerin enerji ihtiyacına göre diyete inositolden daha zengin beslenmenin eklenmesinin Obsesif ve Kompulsif Bozukluk (OKB) için koruyucu olabileceği düşünülmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 182 | PDF Downloads 23

References

1. Einat H, Belmaker R. The effects of inositol treatment in animal models of psychiatric disorders. Journal of affective disorders. 2001;62(1-2):113-21.
2. Berridge MJ. The inositol trisphosphate/calcium signaling pathway in health and disease. Physiological reviews. 2016;96(4):1261-96.
3. Harvey BH, Scheepers A, Brand L, Stein DJ. Chronic inositol increases striatal D2 receptors but does not modify dexamphetamine-induced motor behavior: Relevance to obsessive–compulsive disorder. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2001;68(2):245-53.
4. Fisher SK, Novak JE, Agranoff BW. Inositol and higher inositol phosphates in neural tissues: homeostasis, metabolism and functional significance. Journal of neurochemistry. 2002;82(4):736-54.
5. Kim H, McGrath BM, Silverstone PH. A review of the possible relevance of inositol and the phosphatidylinositol second messenger system (PI‐cycle) to psychiatric disorders—focus on magnetic resonance spectroscopy (MRS) studies. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 2005;20(5):309-26.
6. Nick GL. Inositol as a treatment for psychiatric disorders: a scientific evaluation of its clinical effectiveness. Townsend Letter for Doctors and Patients. 2004(255):51-4.
7. Seedat S, Stein D. Inositol augmentation of serotonin reuptake inhibitors in treatment-refractory obsessive-compulsive disorder: an open trial. International clinical psychopharmacology. 1999;14(6):353-6.
8. Palatnik A, Frolov K, Fux M, Benjamin J. Double-blind, controlled, crossover trial of inositol versus fluvoxamine for the treatment of panic disorder. Journal of clinical psychopharmacology. 2001;21(3):335-9.
9. Işgın K, Ayaz A. Polikistik Over Sendromu Tedavisinde İnositol Desteği. Beslenme ve Diyet Dergisi. 2015;43(1):71-7.
10. Clements Jr RS, Darnell B. Myo-inositol content of common foods: development of a high-myo-inositol diet. The American journal of clinical nutrition. 1980;33(9):1954-67.
11. Carlomagno G, Unfer V. Inositol safety: clinical evidences. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011;15(8):931-6.
12. Pehlivanoğlu EFÖ, Balcıoğlu H, Ünlüoğlu İ. Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi.42(2):160-4.
13. León-Munoz LM, Guallar-Castillón P, Graciani A, López-García E, Mesas AE, Aguilera MT, et al. Adherence to the Mediterranean diet pattern has declined in Spanish adults. The Journal of nutrition. 2012;142(10):1843-50.
14. Şafak Y, Öcal DS, Özdel K, Kuru E, Örsel S. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Boyutsal Yaklaşım: Boyutsal Obsesif Kompülsif Bozukluk Ölçeği Türkçe’nin Psikometrik Özellikleri. Turk Psikiyatri Dergisi. 2018;29(2).
15. Rucklidge JJ, Kaplan BJ. Nutrition and mental health. Clinical Psychological Science. 2016;4(6):1082-4.
16. Scarmeas N, Luchsinger JA, Schupf N, Brickman AM, Cosentino S, Tang MX, et al. Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease. Jama. 2009;302(6):627-37.
17. Sánchez-Villegas A, Martínez-González MA, Estruch R, Salas-Salvadó J, Corella D, Covas MI, et al. Mediterranean dietary pattern and depression: the PREDIMED randomized trial. BMC medicine. 2013;11(1):208.
18. Valls-Pedret C, Sala-Vila A, Serra-Mir M, Corella D, De la Torre R, Martínez-González MÁ, et al. Mediterranean diet and age-related cognitive decline: a randomized clinical trial. JAMA internal medicine. 2015;175(7):1094-103.
19. Briguglio M, Dell’Osso B, Galentino R, Banfi G, Porta M. Higher adherence to the Mediterranean diet is associated with reduced tics and obsessive-compulsive symptoms: A series of nine boys with Obsessive-Compulsive Tic Disorder. Nutrition Clinique et Métabolisme. 2019;33(3):227-30.
20. Leppink EW, Redden SA, Grant JE. A double-blind, placebo-controlled study of inositol in trichotillomania. International Clinical Psychopharmacology. 2017;32(2):107-14.
21. Gelber D, Levine J, Belmaker R. Effect of inositol on bulimia nervosa and binge eating. International Journal of Eating Disorders. 2001;29(3):345-8.
22. Urrila AS, Hakkarainen A, Castaneda A, Paunio T, Marttunen M, Lundbom N. Frontal cortex Myo-inositol is associated with sleep and depression in adolescents: a proton magnetic resonance spectroscopy study. Neuropsychobiology. 2017;75(1):21-31.