[1]
S. Salerno, “quot”;, Med Lav, vol. 112, no. 1, pp. 84–85, Feb. 2021.