(1)
Spatari, G. Andrea Farioli 1981-2020. Med Lav 2020, 111, 241.