Bonavina, L., A. Ariani, L. Ficano, D. Iannuzziello, L. Pasquale, S. E. Aragona, L. Drago, G. Ciprandi, and I. S. G. on digestive disorders. “Lactobacillus Plantarum LP01, Lactobacillus Lactis Subspecies Cremoris LLC02, and Lactobacillus Delbrueckii LDD01) in Patients Undergoing Bowel Preparation”. Acta Biomedica Atenei Parmensis, vol. 90, no. 7-S, July 2019, pp. 13-17, doi:10.23750/abm.v90i7-S.8650.