[1]
“Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus lactis subspecies cremoris LLC02, and Lactobacillus delbrueckii LDD01) in patients undergoing bowel preparation”, Acta Biomed, vol. 90, no. 7-S, pp. 13–17, Jul. 2019, doi: 10.23750/abm.v90i7-S.8650.