[1]
E. O. Editorial, “ERRATUM”, Acta Biomed, vol. 93, no. 2, p. e2022246, May 2022.