Bonavina, L., Arini, A., Ficano, L., Iannuzziello, D., Pasquale, L., Aragona, S. E., Ciprandi, G. and on digestive disorders, I. S. G. (2019) “Post-surgical intestinal dysbiosis: use of an innovative mixture (Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus lactis subspecies cremoris LLC02, Lactobacillus delbrueckii LDD01)”, Acta Biomedica Atenei Parmensis, 90(7-S), pp. 18–23. doi: 10.23750/abm.v90i7-S.8651.