Bonavina, L., Ariani, A., Ficano, L., Iannuzziello, D., Pasquale, L., Aragona, S. E., Drago, L., Ciprandi, G. and on digestive disorders, I. S. G. (2019) “Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus lactis subspecies cremoris LLC02, and Lactobacillus delbrueckii LDD01) in patients undergoing bowel preparation”, Acta Biomedica Atenei Parmensis, 90(7-S), pp. 13–17. doi: 10.23750/abm.v90i7-S.8650.