Kalogeraki, Alexandra, Dimitrios Tamiolakis, Iris Zoi, John Segredakis, Maria Kafousi, and Antonios Vakis. 2018. “Schwannoma of Right Cerebellopontine Angle. A Cytologic Diagnosis”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 89 (3):411-14. https://doi.org/10.23750/abm.v89i3.5437.