Cassano, P., Ciprandi, G., & Passali, D. (2020). Acute mastoiditis in children. Acta Biomedica Atenei Parmensis, 91(1-S), 54–59. https://doi.org/10.23750/abm.v91i1-S.9259