Bonavina, L., Arini, A., Ficano, L., Iannuzziello, D., Pasquale, L., Aragona, S. E., Ciprandi, G., & on digestive disorders, I. S. G. (2019). Post-surgical intestinal dysbiosis: use of an innovative mixture (Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus lactis subspecies cremoris LLC02, Lactobacillus delbrueckii LDD01). Acta Biomedica Atenei Parmensis, 90(7-S), 18–23. https://doi.org/10.23750/abm.v90i7-S.8651