Sarli, L., & Taffurelli, C. (2017). Advanced skills and research. Acta Bio Medica Atenei Parmensis, 88(1 -S), 5-6. https://doi.org/10.23750/abm.v88i1 -S.6278