Lippi, G., Henry, B. M., Sanchis-Gomar, F., & Mattiuzzi, C. (2020). Updates on laboratory investigations in coronavirus disease 2019 (COVID-19). Acta Biomedica Atenei Parmensis, 91(3), e2020030. https://doi.org/10.23750/abm.v91i3.10187