Khavinson, V., Popovich, I., & Mikhailova, O. (2020). Towards realization of longer life . Acta Bio Medica Atenei Parmensis, 91(3), e2020054. https://doi.org/10.23750/abm.v91i3.10079