(1)
Sarli, L.; Artioli, G.; Cosentino, C. . Editorial. Acta Biomed 2020, 91 (2-S), 5-6. https://doi.org/10.23750/abm.v91i2-S.9380.