(1)
Bonavina, L.; Arini, A.; Ficano, L.; Iannuzziello, D.; Pasquale, L.; Aragona, S. E.; Ciprandi, G.; on digestive disorders, I. S. G. Post-Surgical Intestinal Dysbiosis: Use of an Innovative Mixture (Lactobacillus Plantarum LP01, Lactobacillus Lactis Subspecies Cremoris LLC02, Lactobacillus Delbrueckii LDD01). Acta Biomed 2019, 90, 18-23.