(1)
Bonavina, L.; Ariani, A.; Ficano, L.; Iannuzziello, D.; Pasquale, L.; Aragona, S. E.; Drago, L.; Ciprandi, G.; on digestive disorders, I. S. G. Lactobacillus Plantarum LP01, Lactobacillus Lactis Subspecies Cremoris LLC02, and Lactobacillus Delbrueckii LDD01) in Patients Undergoing Bowel Preparation. Acta Biomed 2019, 90, 13-17.