(1)
Riccò, M.; Ranzieri, S.; Peruzzi, S.; Valente, M.; Marchesi, F.; Bragazzi, N. L.; Donelli, D.; Balzarini, F.; Ferraro, P.; Gianfredi, V.; Signorelli, C. Antigen Detection Tests for SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-Analysis on Real World Data. Acta Biomed 2022, 93 (2), e2022036. https://doi.org/10.23750/abm.v93i2.11031.