[1]
M. Licata, “Historia magistra vitae”, medhistor, vol. 5, no. 1, p. e2021001, Apr. 2021.