(1)
Licata, M. Historia Magistra Vitae. medhistor 2021, 5, e2021001.